ویزای توریستی کانادا چیست ؟

افرادی که اقامت دائم یا تابعیت کانادا را نداشته باشند و یا مقیم کشورهایی که شامل معافیت ویزا برای ورود به کانادا هستند نباشند , جهت ورود به خاک این کشور نیازمند اخذ ویزای توریستی کانادا می باشند .