سازمان مهاجرتی شایا


 
اگر کارفرمای کانادایی قصد جذب نیروی کار خارجی را داشته باشد , در بیشتر موارد نیاز به دریافت گواهی ارزیابی تاثیر بازار کار یا  LMIA از سازمان کار و امور توسعه انسانی کانادا (ESDC)خواهد داشت .
 
Labour Market Impact Assessment  یا همان LMIA گزارشی مبتنی بر اثرات جانبی جذب نیروی کار خارجی مورد نظر توسط کارفرمای کانادایی بر بازار کار کانادا میباشد .

در واقع LMIA سندی است که اثبات میکند که اگر کارفرما نیروی کار خارجی را استخدام کند, بر بازار کار کانادا تاثیر مثبت یا خنثی خواهد گذاشت همچنین هیچ فرد کانادایی‌ای که واجد شرایط لازم برای استخدام در فرصت شغلی مورد نظر بوده است به خاطر استخدام نیروی کار خارجی بیکار نمانده است.
 
سازمان کار و امور توسعه اجتماعی کانادا (Employment and Social development Canada) با ارزیابی تاثیرات استخدام فرد خارجی برای فرصت شغلی پیشنهادی توسط کارفرمای کانادایی روی بازار کار کانادا تصمیم به صدور و یا عدم صدور گواهی LMIA میگیرد. باید توجه داشت که این گواهی برای یک دوره زمانی خاص صادر میشود و اجازه کار مورد نیاز برابر با همان دوره صادر میگردد.
اولین شرطی که کارفرما بتواند گواهی LMIA را برای متقاضی دریافت کند این است که به مدت معین در مراکز معتبر شغل مورد نظر را آگهی کرده باشد و نتوانسته باشد نیروی کاری که مقیم دائم یا شهروند کانادا باشد را جذب کند . کارفرما ملزم است که با مدرک این موضوع را که به چه دلایلی موفق به جذب نیروی کانادایی نشده است را به اثبات برساند.کارفرمای کانادایی همچنین باید متعهد شود که نیروی کار خارجی که قصد استخدام آن را دارد حقوق و مزایایی مطابق با استانداردهای فدرال واستانی دریافت خواهد کرد.
برای اطلات بیشتر با ما تماس بگیرید.
 
 
LMIA چیست ؟
گواهی lmia چیست ؟
سازمان مهاجرتی شایا, انتخابی شایسته برای مهاجرت شما
رزرو وقت مشاوره
فرم ارزیابی
سازمان مهاجرتی شایا