سازمان مهاجرتی شایا

بازگشت به کانادا، پس از ارتکاب جرم در کانادا !! 

آیا می توانید پس از ارتکاب جرم در کانادا به کانادا برگردید؟

 

چه در کانادا و چه در خارج از کشور مرتکب جرم شده باشید، می توانید از نظر کیفری در کانادا غیرقابل پذیرش باشید، با این حال، گزینه هایی برای غلبه بر عدم پذیرش کیفری وجود دارد.

 

افرادی که در خارج از کانادا مرتکب جنایت می شوند به محض طرح اتهام از نظر کیفری غیرقابل پذیرش می شوند، اما این موضوع در مورد جرایمی که در داخل کانادا انجام می شود صدق نمی کند. شما برای جرمی که در کانادا مرتکب شده اید تنها زمانی غیرقابل قبول می شوید که یک محکومیت واقعی داشته باشید.

 

 این اتفاق به لطف بندی از قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان کانادا است که بین "ارتکاب عمل" که جرم محسوب می شود و محکومیت برای یک جرم تمایز قائل می شود.

 

 هنگامی که فردی در خارج از کانادا برای ارتکاب عملی که جرم محسوب می شود، اتهامی دریافت می کند، ممکن است بلافاصله در کانادا غیرقابل قبول شود. در حالی که اگر اتهامی در انتظار شماست، همچنان می توانید به کانادا سفر کنید، اما اگر محکوم شوید، ممکن است دیگر اجازه ورود به کانادا را نداشته باشید.


 

 خوشبختانه، گزینه هایی برای افراد برای غلبه بر عدم پذیرش کیفری وجود دارد.


 

اگرچه بازپروری کیفری درخواستی برای پیگیری رفع عدم پذیرش جرمی است که در خارج از کانادا انجام شده است، زمانی که جرم در کانادا اتفاق می افتد باید رویه متفاوتی دنبال شود.

 

 در این مورد، متقاضیان می توانند برای تعلیق سابقه درخواست دهند، فرآیندی که تقریبا شبیه بازپروری  است. 

 

در هر دو برنامه، مقامات به دنبال این هستند که چگونه فرد پس از وقوع جرم، شرایط خود را بهتر کرده است. 

 

مقامات باید متقاعد شوند که فرد بعید است دوباره مرتکب جرم شود. 

 

با این حال، دوره تایید صلاحیت کمی متفاوت است، زیرا ممکن است پنج سال پس از اتمام محکومیت برای یک جرم با محکومیت جزیی، یا 10 سال پس از اتمام مجازات برای یک جرم قابل کیفرخواست، درخواست تعلیق سابقه دار شود. این تمایز در مورد بازپروری کیفری وجود ندارد. در همه موارد، فرد واجد شرایط درخواست پنج سال پس از اتمام محکومیت است.


 

چگونه بر عدم پذیرش به طور موقت غلبه کنیم ؟


 

مجوز اقامت موقت (TRP) صرف نظر از اینکه جرم در داخل یا خارج از کانادا اتفاق افتاده باشد، در دسترس است. 

 

TRP به شما امکان می دهد قبل از اینکه واجد شرایط تعلیق سابقه کیفری خود شوید در کانادا بمانید یا به کانادا بازگردید.

 

 TRP برای مدت اقامت در کانادا (حداکثر سه سال) صادر می شود و ممکن است از داخل کانادا تمدید شود.


 

 برای دریافت TRP، باید به دولت کانادا نشان دهید که دلیل اقامت شما بیشتر از خطرات اجازه اقامت شما است.


 

 یک وکیل باتجربه مهاجرت به کانادا می تواند به شما در ارائه یک درخواست قانع کننده برای TRP کمک کند.