سازمان مهاجرتی شایا

مهاجرت به کانادا با ازدواج های مجازی 

آیا اداره مهاجرت کانادا ازدواج های مجازی را به رسمیت می شناسد؟

 

خیر، شما باید هر دو شخصاً در مراسم حضور داشته باشید تا واجد شرایط  اسپانسرشیپ همسر شوید.


 

از سال 2015، به بعد اداره مهاجرت کانادا کانادا ازدواج های مجازی را برای مهاجرت از طریق اسپانسرشیپ همسر به رسمیت نمی شناسد. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) بیان می کند که "اگر یکی از طرفین یا هر دو به طور فیزیکی در مراسم حضور نداشته باشند، ازدواج را به رسمیت نمی شناسیم." برای حضور فیزیکی در مراسم عقد، هر دو طرف باید شخصاً در مراسم عقد شرکت کنند.


 

*در صورتی که در نیروهای مسلح کانادا باشید، ممکن است از این قانون مستثنی شوید.


 

تنها در موارد زیر ازدواج شما ممکن است به رسمیت شناخته شود : 

 

۱ : به دلیل محدودیت های مسافرتی نمی توانستید در مراسم ازدواج خود حضور فیزیکی داشته باشید.

 

۲ : ازدواج در خارج از کانادا و در کشوری ثبت شده باشد که ازدواج با وکالت، قانونی است.


 

ازدواج وکالتی به ازدواجی گفته می‌شود که در آن یک یا هر دو شرکت کننده حضور فیزیکی نداشته باشند وشخص دیگری در مراسم عقد از طرف آنها وکیل باشد برای اجرای مراسم. 


 

دولت کانادا با در نظر گرفتن آسیب پذیری زنان در زمینه مهاجرت و ازدواج های اجباری به این واسطه، به رسمیت نشناختن ازدواج های وکالتی را از سال 2015 در اولویت کار خود قرار داد.


 

اگر به صورت مجازی ازدواج کرده اید، به این معنی نیست که برای اسپانسرشیپ همسرتان هیچ شانسی نخواهید داشت. اگر تمام معیارهای واجد شرایط بودن برای برنامه اسپانسرشیپ همسر را داشته باشید و حداقل 12 ماه متوالی با همسرتان زندگی کرده باشید همچنان میتوانید تحت این برنامه همسر خود را به کانادا بیاورید.

 

علاوه بر این، اگر به صورت مجازی ازدواج کرده اید و می توانید ثابت کنید که رابطه شما واقعی است، ملاحظات انسان دوستانه و دلسوزانه (H&C) ممکن است برای غلبه بر این قانون اعمال شود. H&C برای ارائه انعطاف پذیری و پاسخ به موقعیت های آسیب پذیر و تسهیل وحدت خانواده طراحی شده است. در این مورد، شرایط قانع کننده قابل توجهی باید وجود داشته باشد، مانند داشتن یک فرزند مشترک.

 

اگر همسر یا شریک زندگی شما قادر به درخواست برای اسپانسرشیپ همسر از داخل کانادا نیست یا به طور قانونی در زمان ارائه درخواست خود در کانادا زندگی نمی کند، اسپانسرشیپ همسر از خارج از کشور احتمالا تنها گزینه موجود است.

 

برای واجد شرایط بودن برای اسپانسرشیپ همسر یا شریک زندگی تحت رده درخواست Outland، اسپانسر و شخص مورد حمایت باید در یکی از انواع روابط زیر باشند:

 

۱ : همسرانی که به طور قانونی ازدواج کرده اید و ازدواج شما بر اساس قانون حوزه قضایی که در آن ثبت شده و طبق قوانین کانادا معتبر است.

 

۲ :  قانون عرفی، جایی که شما حداقل 12 ماه متوالی با شریک زندگی خود در یک رابطه مشابه ازدواج کرده اید.

 و شراکت زناشویی، که در آن شما حداقل 12 ماه در یک رابطه مستمر و متعهد بوده اید، اما به دلیل عوامل مهم خارج از کنترل شما، مانند موانع مهاجرت یا وضعیت تاهل، نمی توانید با هم زندگی کنید.


 

علاوه بر این، اسپانسر و شخص مورد حمایت باید شرایط زیر را داشته باشند: 

 

۱ : اسپانسر باید شهروند یا مقیم دائم کانادا باشد.

 

۲ :  اسپانسر و شخص مورد حمایت باید حداقل 18 سال سن داشته باشند. 

 

۳ : اسپانسر نباید در پنج سال قبل از ارائه درخواست خود اسپانسر شخص دیگری شده باشد. 

 

۴ : اسپانسر یا شخص مورد حمایت نباید در زندان باشند، و متهم به یک جرم جدی یا ورشکستگی باشد.