سازمان مهاجرتی شایا

تاریخ مختصر کانادا

تاریخ مختصر کانادا
 کانادا کشوری پهناور در شمالی ترین نقطه قاره آمریکا, تازه در قرن پانزدهم کشف شد و با فاصله کوتاهی به تصرف انگلیس و فرانسه در آمد و تا سالها مستعمره این دو ابر قدرت اروپایی باقی ماند تا اینکه نهایتا در قرن نوزدهم و در سال ۱۸۶۷ توانست اعلام استقلال کند.
ادامه مطلب

​اخبار و مقالات

دسته بندی ها